Privacyverklaring

Privacyverklaring www.lampensale.nl

Hier vind je de privacy verklaring van Lampensale.nl. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of wijzigingen van onze voorwaarden. Het is daarom raadzaam de verklaring af en toe te raadplegen. Lampensale.nl is een webshop voor de vergelijking van binnen- en buitenlampen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Lampensale.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat dit stuk. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Lampensale.nl, neem dan contact op via [email protected]. Je kan ons ook ouderwets per post bereiken op het volgende adres: Noorder Tuindorpslaan 2, 2015 HK te Haarlem.

Lampensale.nl is onderdeel van de V.O.F. Fried Air Investments.

Doelen 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Lampensale.nl. Deze worden in deze paragraaf toegelicht. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

Lampensale.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Lampensale.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Lampensale.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je service te verlenen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel het product. 

Analytics 

De website van Lampensale.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Lampensale.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]

Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Lampensale.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De gegevens die Lampensale.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd met Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

Hosting 

De e-mail van Lampensale.nl wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Lampensale.nl zijn op de servers van Antagonist opgeslagen. 

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Lampensale.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Lampensale.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Lampensale.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Lampensale.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, tenzij Lampensale.nl daarvoor de wettelijke verplichting heeft deze te bewaren. 

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Lampensale.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Lampensale.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Lampensale.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Lampensale.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Beveiliging 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Lampensale.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Lampensale.nl ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt. Lampensale.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Lampensale.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Lampensale.nl de betreffende nieuwsbrief niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Lampensale.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld aanvullende diensten), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Plichten 

Lampensale.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Lampensale.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Lampensale.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: [email protected]

Lampensale.nl is onderdeel van Fried Air Investments.